Centrum SRDCE
Alchýmia života a zdravia je v našich rukách. Uzdrav svoje srdce aj telo zmenou!

Diagnostika a meranie

Meranie, testovanie a terapia v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, ani nezasahuje do samotnej modernej humánnej medicíny.

Diagnostika a meranie slúži na to, aby sa postupne odhaľovala samotná príčina konkrétneho zaťaženia organizmu. Prvotným krokom je meranie vodivosti tela a jeho vlastných energetických tokov. Najskôr sa pripraví organizmus tým, že sa nastaví konktétna základná terapia, ktorá má za úlohu dať do rovnováhy a stabilizácie energetiku, psychicko-emočnú úroveň a funkčnosť jednotlivých orgánov v tele. Prichádza další krok, terapia podľa už zmeraných biofyzikálnych hodnôt organizmu podľa sady 5 Elementov. Do základnej terapie je zahrnutá kompletná očistná procedúra, ktorá umožní telu detoxikáciu, ale hlavne správne vyvedenie toxických látok a patogénov von z tela vylučovacími cestami. Celkovo sa pracuje s hlavnými orgánmi a ich detoxikačnými centrami - pečen, ľadviny, lymfa. Plus vylučovacie orgány, tenké a hrubé črevo. Namerané patologické zmeny, patogény a záťaže sa dajú okamžite eliminovať pomocou nízkofrekvenčných terapii. Každému klientovi je ponúknutá a umožnená kompletná prvotná očista organizmu, ktorá má za úlohu spustiť samouzdravovací a samoregulačný proces v tele. Kompletné procesy pomocou Bicom Optima2 posunú samotné následné terapie do hlbšieho a konkrétnejšieho výsledného uzdravovacieho efektu. Terapeut pracuje so sadami 5 Elementov, ako základnou diagnostikou podľa tradičnej čínskej medicíny a elementami - Oheň, Voda, Zem, Kov, Drevo. Plus ďalšími diagnostickými a terapeutickými sadami, ktoré sú čistými zložkami, substanciami homeopatických a biofrekvenčých potencovaných vzoriek, pripravených na priamu a okamžitú diagnostiku a spustenie samotnej terapie. Biorezonnancia Bicom Optima2 je zdokonalená verzia Bicom Optima1 a teraz dokáže  pracovať v najnižších frekvenciách od 1-25Hz.

To je veľmi dôležitý nízkofrekvenčný rozsah, v ktorom pracujú a sú zaznamenávané mozgové vlny.

Diagnostika - meranie hodnôt energetiky organizmu prebieha pri priamom kontakte s klientom za pomoci aj jeho vlastných sekrétov (sliny, moč, krv, hlieny, koža...)

Sekréty sú použité ako informácia pre Bicom s jeho vlastnou narušenou bioinformatikou. Blokády, regulácie a choroby organizmu následne prepotencuje do správnej formy, potencie zdravého funkčného orgánu.

Namerané hodnoty presne navedú terapeuta na konkrétny, momentálny problém, ktorý je akútny a dôležitý. Ďalšími terapiami sa následne pracuje z dalšími hodnotami jednotlivých orgánov, meridiánov a ich energetických blokád, ktoré vedú až k postupnému spusteniu a umožneniu liečenia sa a k samouzdraveniu klienta.

Diagnostika je bezbolestná a neinvazívna. Nezanecháva žiadne následky ani iné problémy.

V žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, ani nezasahuje do samotnej modernej humánnej medicíny.

Každa diagnostika - meranie, aj samotná terapia, pre ktorú sa rozhodnete je na Vašu priamu zodpovednosť a Vašim priamym rozhodnutim.

Kontraindikácie - kardiostimulátor, tehotenstvo - nesmie sa prevádzať detoxikácia org.

V prípade, že biorezonanciu navšťívi dieťa je potrebné a nevyhnutné aby rodič - mama, alebo otec podstúpili terapiu súčasne s dieťaťom pre efektívnosť samotnej danej terapie na konkrétny problém a záťaž dieťatka.

Klient je oboznámený s jeho momentálnou blokáciou v organizme a dostáva v rámci terapie aj samotný homeopatický liečivý prípravok, v ktorom je nahratá celá liečebná procedúra zo sedenia na terapii v podobe biorezonančného čipu alebo homeopatík - guličiek, biorezonančnéj vody, či oleja podľa potreby a charakteru choroby či záťaže.

Dôležité upozornenie pre Vás.

  • Terapie aj samotné meranie a odblokovanie je potrebné umocniť vlastným pričinením sa na samouzdravovacom procese.
  • Terapie môžu napomôcť Vaším vlastným pričinením k veľkej zmene!
  • Životný štýl, postoj k samému sebe.
  • Vhodná strava a životospráva.
  • Doležitý je samozrejme aj pitný režim.

Prvotné sedenie zahŕňa postupnosť jednotlivých základných terapii a odblokovania energetiky organizmu a následné diagnostikovanie a meranie hodnôt meridiánov a orgánov v tele. Pri chronickom aj akútnom zaťažení organizmu je prvotne dôležité a potrebné organizmus pripraviť na samotné terapie a detoxikáciu vhodnými frekvenčnými programami na konkrétny daný problém.