Centrum SRDCE
Alchýmia života a zdravia je v našich rukách. Uzdrav svoje srdce aj telo zmenou!

Biorezonancia

Biorezonančná frekvenčná terapia
Bicom Optima 2

Čo je to biorezonancia? Biorezonančný prístroj Bicom Optima 2.

Biorezonančná metóda alternatívnej medicíny je založená na zosnímaní  aktuálneho zdravotného a energeticko-informačného stavu jednotlivca, zlepšenie všetkých telesných funkcií a harmonizáciu organizmu.  Ľudský organizmus zaznamenáva vnemy a zmeny, ktoré vníma v podobe jeho vlastnéj reči - frekvencií. Všetky bunky nášho organizmu spolu vzájomne komunikujú a tým prenášajú jednotlivé vzruchy, teda informácie do orgánov. Energetickou štruktúrou a spojivom jednotlivých orgánov je ľudskému oku neviditeľná spleť energetických dráh - meridiánov. Pri nerovnováhe a blokácii meridiánov dochádza často k porušeniu pozitívnej frekvencie, ktorá jednotlivý meridián a tým aj orgán vyživuje a chráni pred ochorením.

  • Biorezonančná terapia je bioenergeticko - harmonické pôsobenie liečivou frekvenciou na celý organizmus. Je to vlastne súlad medzi Bio - organizmus a Rezonancia - čiže rovnováha.
  • Choroba ako taká je znamením pre každého, že niečo nie je v poriadku. Treba začať konať a nečakať na poslednú chvíľu. Prvotná má byť myšlienka a jasný zámer prijať chorobu ako výzvu, že niečo nie je v poriadku.
  • Biorezonancia je praktická alternatívna liečebná metóda, ktorá NAPOMÁHA bio - organizmu, telu, bunkovej štruktúre, DNA a jeho jemnohmotným úrovniam, čakrám, meridiánom, aj mysli zmeniť a vložiť pozitivnu informáciu.
  • Biorezonancia Bicom Optima2 napomáha a podporuje spúštať samoregulačný ozdravujúci systém v tele. Upravuje a harmonizuje optimáne funkcie jednotlivých orgánov a ich energetických centier, ktorých sú súčastou.

Správna pozitívna a zdravá informácia je uložená v substanciách a frekvenciách Bicom Optima2 priamo v potencovaných testovacích a terapeutických ampuliach, ktoré obsahujú čistú pontencovanú - informačnú homeopatickú zložku zdravej a funkčnej orgánovej zostavy.

Kvapka krvi-všetky potrebné informácie z krvi, sú priamo použité cez Bicom Optima2 k určeniu správnej terapie a harmonizácii. 

Svojim spôsobom sa tento prístoj odlišuje od iných prístojov biorezonancie. Spočíva to  v tom, že využíva a pracuje priamo zo sekrétami ľudského organizmu, aj jeho extrementami. Krv, stolica, sliny, sople, hlieny, moč, vlasy, všetko to, čo obsahuje a priamo súvisí z informáciou bunkovej štruktúry našej DNA a aj v iných segmentoch organických zlúčenín vlastných telu. Samotná podstata je v tom, že bunka, teda DNA zaznamenala negatívnu energiu, emóciu alebo vibráciu, ktorá narušila zdravu frekvenciu bunky tela, bunky orgánu, zdravý tok meridiánu a jeho prepojenie s inými meridiánmi atď. Túto narušenú väzbu alebo frekvenciu dáme v podobe sekrétu, napriklad kvapky krvi do BICOMU a ten následne prevedie identifikáciu a prekmitá do správnej pozívnej formy - frekvencie už potencovanú - premenenú zdravú informáciu. Prefiltrovanie a zaslanie správnej, zdravej, pozitívnej informácie do tela, bunky, meridiánu, orgánu a tela prebieha okamžite. Telu vlastnú prekmitanú  pozitívnu frekvenciu ako spätnú väzbu priamo z telesných vzoriek, sekrétov klienta následne hneď pošle cez elektródy priamo späť do organizmu. To robí terapiu Bicom Optima2 u každého klienta absolútne jedinečnou a individuálnou. Každá následná terapia je zase o niečo iná a inak zameraná, pretože použitie vlastných sekrétov a tkanív tela sa už pričinili o to, že organizmus naskočil na samouzdravovací proces očisty. Koncepcia Bicom Optima2 spadá pod holistickú medicínu, preto sa na klienta hľadí, ako na komplexný celok v ktorom súčasne prebieha mnoho fyziologických procesov na báze frekvencií a medzibunkovéj informáce.  Všetci sme zložení z niečoho čo má za úlohu a možnosť zdravo fungovať. Ak to tak nie je, problém je vo vnútri, a preto je potrebné a dôležité liečiť vzájomné prepojenia medzi emočno-psychickou záťažou a fyzickou úrovňou. Telo, organizmus je celok, ktorý neustále kmitá, rezonuje, vibruje na určitej frekvenčnej úrovni. Biorezonancia Bicom Optima2 sa zaoberá nie len viditeľným následkom danej choroby a blokád tela ale samotnou príčinou. Ide postupne počas jednotlivých terapii a meraní do samotnej hĺbky a podstaty vzniku príčiny ochorenia. Mnohokrát ide v ťažkých ochoreniach o dedičnú formu tzv. rodovú predispozíciu. Sú to väčšinou ťažké a závažné choroby s charakterom poškodenej DNA, bunkovej podstaty, kde dochádza k poruche autoimunitného systému. Aj onkológia patrí do tejto kategorie, ale nie vždy. Bicom ponúka podporné terapie  a riešenie, ktoré môžu napomôcť k harmonizácií alebo aj uvolneniu telesnej blokády do hĺbky. Jeho jedinečné a široko zamerané spektrum jednotlivých  homeopatických potencií so zdravými informáciami má záber od ťažších až po jednoduchšie formy ochorení a záťaží. Má veľmi dobré výsledky po celom svete a používa sa ako medicínsky podporný prístroj v zdravotníctve v niektorých krajinách .